گوگل (Google)

تولد گوگل لری پیج و سرگئی برین، دانشجویان استنفورد پروژه‌ای را برای ساماندهی بهتر نتایج جستجوهای اینترنتی آغاز کردند. آنها …