اپل (Apple)

  تولد یک کسب‌وکار از گاراژ خانه‌ استیو جابز شروع شد. جابز و استیو وزنیاک در آنجا برد کامپیوتر مونتاژ …

آیین نامه ی عضویت در باشگاه پژوهشگران و فناوران جوان هلدینگ دانش بنیان لیدکو

ماده1:  کلیات مقدمه: در راستای تحقق وظایف محوله مندرج در اساسنامه شرکت سهامی عام دانش ­بنیان گسترش صنعت علوم زیستی …