انواع و سطوح عضویت

نوع عضویت اولیه متقاضیان بر اساس مدارک ارائه شده در زمان ثبت نام، تعیین می­شود. این عضویت پویا بوده و در صورت افزایش همکاری در حین عضویت، قابل ارتقا می­ باشد.

1-4 عضویت دانشجویی: کلیه ­ی دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور که دارای شرایط عضویت تعیین شده ­باشند.

2-4 عضویت هیئت علمی: کلیه ­ی اعضای هیئت علمی دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور که دارای شرایط عضویت تعیین شده باشند.

3-4 عضویت پژوهشگر: کلیه­ ی افراد ایده پرداز و فناور را شامل می­ گردد که در جهت ارتقای سطح علمی و کاهش وابستگی علمی و فنی به خارج از کشور در علوم مرتبط با حوزه ­ی فعالیت ­های باشگاه فعالیت دارند.

4-4 عضویت آزاد: سایر متقاضیانی که در حوزه ­ی فناوری و ایده پردازی فعالیت داشته و جزو ردیف ­های بالا نبوده و آمادگی همکاری دارند.

ردیف سطح عضویت شرایط احراز
1 طلایی کسب حداقل 35 امتیاز که حداقل 20 امتیاز آن از جدول 3  یا جدول 6 کسب شده باشد.
2 نقره­ای کسب حداقل 30 امتیاز که حداقل 10 امتیاز آن از جدول 3  یا 15 امتیاز آن از جدول 6 کسب شده­باشد.
3 برنزی کسب حداقل 25 امتیاز از جداول 6 گانه­ی امتیازات باشگاه
4 پایه کلیه­ی متقاضیان با امتیاز مکتسبه­ی کمتر از 25

جدول شماره1- امتیاز عضویت براساس مقطع تحصیلی در باشگاه

مقطع امتیاز
دانش آموزی 10
کاردانی 15
کارشناسی 20
کارشناسی ارشد 25
دکتری حرفه­ای 30
دکتری تخصصی 35

 

 

 

جدول شماره2- امتیاز عضویت اعضای محترم هیئت علمی در باشگاه

مرتبه­ی علمی امتیاز
مربی 45
استادیار 50
دانشیار 55
استاد 60

 

 

 

 

جدول شماره3- امتیازات مربوط به فعالیت­های فناورانه، خلاقانه و مسابقات

ردیف عنوان امتیاز
1 ثبت اختراع بسته به نوع اختراع، 5، 7 و10 امتیاز
2 برگزیدگان مسابقات جهانی مهارت کشوری 20
جهانی 30
3 صاحبان ایده در صورت پذیرش کمیته راهبردی، به ازای هر ایده 5 امتیاز
4 صاحبان فرآورده در صورت پذیرش کمیته راهبردی، به ازای هر فرآورده 10 امتیاز

جدول شماره4- امتیاز مقالات

ردیف نوع مقاله امتیاز
1 نشریه­های ISI و علمی پژوهشی بین­المللی 10
2 فصلنامه­ها و نشریات علمی پژوهشی وزارتین 8
3 کنفرانس­ها و همایش­های بین­المللی 6
4 کنفرانس­ها و همایش­های ملی 4

 

        جدول شماره 5- امتیاز نشر کتاب

ردیف نوع انتشار امتیاز به ازای هر عنوان
1 تالیف و تصنیف 20
2 ترجمه 15
3 گردآوری 10

جدول شماره6- امتیاز فعالیت­های مشارکتی با لیدکو

ردیف عنوان فعالیت امتیاز
1 معرفی و ارائه­ی طرح­های فناورانه دانشگاه­ها و پارک­های علم و فناوری به باشگاه جهت مشارکت 5
2 معرفی صاحبان ایده یا فرآورده به باشگاه جهت مشارکت 4
3 معرفی متقاضیان نخبه و متخصص جهت عضویت در باشگاه 3
4 مشارکت در راه اندازی و برگزاری رویدادهای استارتاپی 3

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید