لیداکس

پس از بررسی های تخصصی صورت گرفته در حوزه شتاب دهنده ها و دوره های شتاب دهی، این نتیجه حاصل گردید که اکثرشرکتهای ایرانی که در حوزه شتاب دهی فعالیت می کنند به جهت ناکافی بودن سرمایه دوره شتاب دهی، عدم دسترسی به اساتید و مشاوران تخصصی، نبود زیرساخت های مجهز و گسترده و نیز بویژه نبود سرمایه گذار کلان جهت تجاری سازی استارتاپ هایی که دوره شتاب دهی را با موفقیت به پایان رسانده اند با مشکلات متعددی مواجه اند و آن گونه که باید در امرشتاب دهی موفق حاضر نشده اند، به همین جهت هلدینگ دانش بنیان لیدکو با کمک زیرساخت های کامل اعم از فضاهای کاری متعدد و گسترده، آزمایشگاه های تخصصی و فوق تخصصی، Clean Room ها، تجهیزات تخصصی و هایتک، و شرکت های تجاری زیرمجموعه که خود بازار محصول تیم های شتاب دهنده هستند و صندوق پژوهش و فناوری و بخش تحقیق و توسعه و باشگاه پژوهشگران لیدکو، برآن شده است در اکوسیستم خود شتاب دهنده را نیز راه اندازی کند.

هلدینگ لیدکو نزدیک به بیست سال با تجاری سازی و سرمایه گذاری برروی شرکت های متعدد مانند فناوری بن یاخته های رویان، همانند ساز بافت کیش، شرکت دانش بنیان کشت بافت خاوران، صنایع زیست فناوری کارا و بسیاری شرکت های دیگرتوانسته است در حوزه تجاری سازی ایده ها و طرح ها قدم هایی بر دارد.

شتاب دهنده توسعه فناوریهای نوین ایرانیان  ( لیداکس) با در اختیار قرار دادن تمامی زیر مجموعه های لیدکو برای این امر و با تشکیل کانون مشاوران سرمایه گذاری و کانون صنعت و پژوهش در صدد است تا زنجیره تأمین و فرآیند عملیاتی شدن استارتاپ ها را تکمیل نموده و قدمی محکم در مسیرتجاری سازی آنها و رونق تولید ملی بردارد تا بتواند سهم حداکثری را ازاین بازار بکر برای ذی نفعان بدست آورد.

هلدینگ دانش بنیان لیدکو با نزدیک به بیست سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری ها و علوم نوین توانسته نقش بسزایی را در توسعه آن داشته و سعی کرده تا با کمک شرکت های فعال در زیرمجموعه خود، زیرساخت تخصصی با گستردگی در چندین استان، نیروی انسانی توانمند، اکوسیستم تحقیق و توسعه و بسیاری موارد دیگر اقدام به تشکیل ساختاری هدفمند و توانمند در مسیر عملیاتی کردن علوم و فناوری های نوین و خاص تشکیل دهد و هر چه بهتر در این مسیر قدم بردارد. در

این مسیر داشتن یک اکوسیستم تحقیق و توسعه متخصص و توانمند نقش مؤثری ایفا می نماید. از این رو در بطن ساختار هلدینگ دانش بنیان لیدکو، اکوسیستم تحقیق و توسعه ای متشکل از هاب های متنوع و توانمند وجود دارد که می تواند درتمامی مراحل شتابدهی، شتاب دهنده را در پیشبرد اهداف خود یاری رساند.

دیدگاهتان را بنویسید