درباره ما

باشگاه پژوهشگران و فناوران جوان لیدکو، باشگاهی غیردولتی و با حمایت بخش خصوصی دانش بنیان و توانمند است.

این باشگاه دارای بیشترین عضو جوان فعال، پویا و نخبه بوده و با در اختیار داشتن مجموعه ­ی کاملی از طرح و برنامه بودجه مدون سالانه و دوره ­ای با محوریت آموزش، پژوهش، کارآفرینی و تجاری سازی ایده ­ها و طرح ­های ناب، در جهت رشد و اعتلای اقتصاد دانش بنیان کشور حرکت می ­نماید.