تماس با ما

دبیر باشگاه پژوهشگران و فناوران جوان لیدکو (Lidclub)

خانم دکتر شاپورزاده 

داخلی ۱۱۱